Fodring

Childhood Fedme og matematik ydeevne

Childhood Fedme og matematik ydeevne

Overvægt hos børn er knyttet til dårlig matematisk præstation.

Et team af forskere fra University of Missouri, USA, har fundet, at børns vægt er forbundet med deres præstationer i matematik.

Mere end 6.250 skolebørn fra børnehave til grundskole blev undersøgt, og i løbet af denne periode rapporterede familier og lærere om børnenes interpersonelle færdigheder og følelsesmæssigt velvære. Børnene blev vejet og målt og underkastet akademiske prøver.

Ifølge de opnåede resultater presterede de drenge og piger, hvis fedme vedvarende fra barndommen til folkeskolen, dårligere ved matematiske prøver end børn, der aldrig var overvægtige.

I tilfælde af, at fedme senere optrådte, mellem tredje og femte klasse i grundskolen, blev disse forskelle ikke fundet.

Generelt følte drenge og piger, der var overvægtige fra starten, tristere, ensomme og mere ængstelige end ikke-overvægtige børn. Dette kan til dels forklare hans dårligere præstation i matematik.

Dataene antyder, at fedme hos børn, især fedme, der fortsætter gennem den primære periode, kan skade børn i både deres sociale og følelsesmæssige velvære og deres akademiske præstation.


Video: SUND VÆGT - Hjælp til børn med overvægt indviet (Oktober 2021).